MATAVUN, ŠKOCJAN, BETANJA - VRAČANJE VLAGANJ V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE

datum: 24.01.2014

kategorija: Razpisi

Na podlagi 7. člena Pravilnika o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Divača (Uradni list RS, št. 75/2010) objavlja Komisija za vračanje sredstev v telekomunikacijsko omrežje

DOKONČNI SEZNAM FIZIČNIH OSEB, KI NASTOPAJO KOT DEJANSKI KONČNI UPRAVIČENCI KS DIVAČA – vasi Matavun, Škocjan in Betanja – v letu 1987

Seznam