SENOŽEČE, GABRČE - VRAČANJE VLAGANJ V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE

datum: 24.01.2014

kategorija: Razpisi

V skladu s 6. členom Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS 54/07 ZVVJTO-UPB4) ter 3. členom Odloka o vračanju vlaganj v JTO na območju občine Divača (Uradni list RS 86/02 ), objavljam PREDLOG SEZNAMA FIZIČNIH OSEB, ki nastopajo kot upravičenci do vračila sredstev prekomernega vlaganja v JTO


Predlog seznama vključuje fizične osebe, ki so z namenom pridobitve telefonskega priključka za sebe ali druge sklenile pogodbo o vlaganju v JTO s takratno krajevno skupnostjo Senožeče in sicer:

- KS Senožeče – vasi: SENOŽEČE in GABRČE – v letu 1988 in 1996 (št. poravnave NT-KP-A01-2999/2004-LJ-R in NT-LJ_A03-434/2009-LJ-6-V).


Več

Predlog seznama končnih upravičencev Senožeče

Predlog seznama končnih upravičencev Gabrče