KAČIČE, PARED, DANE - VRAČANJE VLAGANJ V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE

datum: 24.01.2014

kategorija: Razpisi

V skladu s 6. členom Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS 54/07 ZVVJTO-UPB4) ter 3. členom Odloka o vračanju vlaganj v JTO na območju občine Divača (Uradni list RS 86/02 ), objavljam PREDLOG SEZNAMA FIZIČNIH OSEB, ki nastopajo kot upravičenci do vračila sredstev prekomernega vlaganja v JTO.

Predlog seznama vključuje fizične osebe, ki so z namenom pridobitve telefonskega priključka za sebe ali druge sklenile pogodbo o vlaganju v JTO s takratno krajevno skupnostjo Divača in sicer:

  • KS Divača– vasi: KAČIČE, DANE, PARED – v letu 1983/84 (št. poravnave NT-KP-A01-2998/2004-LJ-R),

 

  • KS Divača– vasi: KAČIČE, DANE, PARED – v letu 1989/90 (št. poravnave NT-KP-A01-2998/2004-LJ-R)

,


Več

Predlog seznama končnih upravičencev Kačiče, Dane, Pared