Odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

datum: 03.03.2014

kategorija: Razpisi

Sklep OS in odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Sklep občinskega sveta št. 032-0002/2013-03 z dne 13.2.2014

Grafična priloga sklepa

Odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v Občini Divača:

 • 478-0010/2014-03 v k.o. 2441 - Dolenja vas,

 • 478-0010/2014-04 v k.o. 2443 - Senadole,

 • 478-0010/2014-05 v k.o. 2444 - Gabrče,

 • 478-0010/2014-06 v k.o. 2445 - Potoče,

 • 478-0010/2014-07 v k.o. 2446 - Laže,

 • 478-0010/2014-08 v k.o. 2447 - Senožeče,

 • 478-0010/2014-09 v k.o. 2448 - Gornje Vreme,

 • 478-0010/2014-10 v k.o. 2449 - Vremski Britof,

 • 478-0010/2014-11 v k.o. 2450 - Famlje,

 • 478-0010/2014-12 v k.o. 2451 - Dolnje Ležeče,

 • 478-0010/2014-13 v k.o. 2452 - Divača,

 • 478-0010/2014-14 v k.o. 2460 - Naklo,

 • 478-0010/2014-15 v k.o. 2461 - Dane,

 • 478-0010/2014-16 v k.o. 2463 - Škoflje,

 • 478-0010/2014-17 v k.o. 2464 - Barka in

 • 478-0010/2014-18 v k.o. 2466 - Misliče.