Odločba o ugotovitvi, da je nepremičnina grajeno javno dobro lokalnega pomena

datum: 18.03.2014

kategorija: Razpisi

Odločba o ugotovitvi, da so nepremičnine parc.št. 1456/1, 1456/3, 1463/1, 1463/3, 1466/1, 1467/0, 1468/0, 1469/0, 1470/1, 1471/1 in 1471/3, k.o. 2463 – Škoflje, grajeno javno dobro lokalnega pomena