Obvestilo o končanem natečajnem postopku

datum: 27.03.2014

kategorija: Natečaji

Obvestilo o končanem natečajnem postopku

Obveščamo, da je bila na javnem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta "VIŠJI SVETOVALEC ZA INVESTICIJE" v občinski upravi Občine Divača, številka natečaja 110-0005/2014-4, ki je bil dne 6.3.2014 objavljen na spletni strani in oglasni deski Občine Divača in na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije, izbrana kandidatka.

Neizbrani kandidati imajo v osmih dneh od vročitve obvestila pravico do vpogleda v gradiva izbirnega postopka.

Dodatne informacije o natečajnem postopku daje Iztok Felicjan (tel. 05–731 09 30), elektronski naslov .
Župan Občine Divača
Drago BožacObvestilo