NAMERA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

datum: 03.04.2014

kategorija: Razpisi

NAMERA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

Občina Divača objavlja v skladu 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 - ZDU-1G) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) namero o ustanovitvi služnosti na nepremičnini parcelna št. 2642/1, k.o. 2463 - Škoflje (ID znak 2463-1468/0-0), št. 1469/0, k.o. 2463 - Škoflje (ID znak 2463-1469/0-0) in št. 1471/1, k.o. 2463 - Škoflje (ID znak 2463-1471/1-0), za namen izgradnje elektro in vodovodnega priključka za potrebe objekta »Hlev za koze«, ki se bo gradil na zemljišču parcela št. 402/0 in 403/0, k.o. 2463 - Škoflje.


Župan Občine Divača
Drago Božac