Javni razpis za prodajo prostih stanovanj

datum: 18.07.2014

kategorija: Razpisi

Javni razpis za prodajo prostih stanovanj v Divači, Famljah in Senožečah

Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13-ZDU-1G), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Divača za leto 2014, objavlja

Javni razpis za prodajo prostih stanovanj

Besedilo razpisa

Obrazec za oddajo ponudbe