Javno naročilo "Obnova TIC v Škocjanu in vaškega trga"

datum: 19.02.2015

kategorija: Zbiranje ponudb

Javno naročilo obsega:
- obnovo objekta TIC, kar zajema statično ureditev zaradi vidnih razpok na fasadi, nadvišanje in izvedbo nove strehe;
- obnovo vaškega trga, ki zajema obnovo infrastrukture, izvedbo trga v kamnu z urejenim odvodnjavanjem ter obnovo in gradnje zidov.

Povezava do javnega naročila

Projektna dokumentacija za obnovo TIC Škocjan

Projektna dokumentacija za obnovo trga v Škocjanu