Obvestilo o končanem natečajnem postopku

datum: 15.06.2015

kategorija: Natečaji

 Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo uradniškega  delovnega mesta na položaju »DIREKTOR/ICA OBČINSKE UPRAVE« v občinski upravi Občine Divača, številka natečaja  110-0002/2015-1, ki je bil dne 18.3.2015 objavljen na spletni strani in oglasni deski Občine Divača in na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije, izbran kandidat.

 

Neizbrani kandidati/ke imajo v osmih dneh od vročitve obvestila pravico do vpogleda v gradiva izbirnega postopka.

Dodatne informacije o natečajnem postopku daje Tatjana Cerkvenik (tel. 05–731 09 30), elektronski naslov  obcina@divaca.si.

 

Županja  Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan

 

 

 

Obvestilo