JAVNI RAZPIS ZA LETO 2015 - KULTURA

datum: 26.06.2015

kategorija: Razpisi

 Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007-UPB1, 65/2007-odl. US, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 100/2011-odl. US, 111/2013), Odloka o proračunu občine Divača za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2015), Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2014, 24/2014, 9/2015), Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v občini Divača (Uradni list RS, št. 34/2012), Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Divača (Uradni list RS, št. 34/2012, 56/2013, Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/2014, 29/2015) (v nadaljevanju: Pravilnik), Letnega programa kulture v občini Divača za leto 2015, Občina Divača objavlja

  

JAVNI RAZPIS ZA LETO 2015

 

  • ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LJUBITELJSKIH DRUŠTEV, KI V OBČINI DIVAČA DELUJEJO NA PODROČJU KULTURE, 
  • ZA SOFINANCIRANJE ORGANIZACIJE IN IZVEDBE KULTURNIH PRIREDITEV V OBČINI DIVAČA,
  • ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA OPREME ZA POTREBE DELOVANJA LJUBITELJSKIH DRUŠTEV,  KI  V OBČINI DIVAČA DELUJEJO NA PODROČJU KULTURE

 

Predmet  razpisa je sofinanciranje programov ljubiteljskih društev, ki v občini Divača delujejo na področju kulture, sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih prireditev v občini Divača, sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih društev, ki  v občini Divača delujejo na področju kulture - za leto 2015.

 

Razpis se prične z dnevom objave razpisa  v Uradnem listu Republike Slovenije in zaključi  30. dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Besedilo razpisa (Uradni list RS, št. 46/15)

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

Navodila

Izjava

Vzorec pogodbe

Obrazec "prireditve - javni zavodi"

Obrazec "kulturne prireditve - društva izven občine Divača"

Obrazec "skupni - društva v občini Divača"

 

Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v občini Divača (Uradni list RS, št. 34/12), 

Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Divača (Uradni list RS, št. 34/1256/13, Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/14,  29/15