JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Divača za leto 2015

datum: 26.06.2015

kategorija: Razpisi

 Na podlagi Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v občini Divača v obdobju 2014-2020 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/2014 in 29/2015), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008 in 3/2013), določil Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2015), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/2004) in odločitve Komisije za izpeljavo postopka javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Divača za leto 2015, Občina Divača objavlja

 

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Divača za leto 2015

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Divača, in sicer:

-        sofinanciranje pripravništva za kritje dela stroškov dela (UKREP 1),

-        sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela stroškov dela (UKREP 2) in

-        sofinanciranje samozaposlitev za kritje dela stroškov za realizacijo samozaposlitve (UKREP 3).

 

ROK za predložitev vlog je do vključno 15.09.2015

 

Besedilo razpisa

Razpisna dokumentacija - samozaposlitev  (pdf)

Razpisna dokumentacija - nova zaposlitev 2015  (pdf)

Razpisna dokumentacija - pripravništvo  (pdf)