Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

datum: 02.10.2015

kategorija: Razpisi

V skladu z 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Divača objavlja:  

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE  

Občina Divača objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo deleža 1/18 pri nepremičnini s parc. št *62/0 k . o . 2447-Senožeče.    

 

Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan    

 

Namera