Namera o ustanovitvi služnosti

datum: 27.10.2015

kategorija: Razpisi

Namera o ustanovitvi služnosti na delu parc. št. 1655/1 k.o. 2448-Gornje Vreme.