Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

datum: 06.11.2015

kategorija: Razpisi

Občina Divača objavlja javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb za zemljišča parc. št. 1050/20, 1050/21, 1050/22, 1050/26, 552/321 vse k.o. Divača