JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva in podeželja v občini Divača za leto 2016

datum: 26.01.2016

kategorija: Razpisi

 Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva in podeželja v Občini Divača (Uradno glasilo slovenskih obči, št. 29/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07,  61/08, 99/09 in 3/13), določil Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 69/15) in odločitve Komisije za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva in podeželja v občini Divača, Občina Divača objavlja

 

 JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva in podeželja v občini Divača za leto 2016 

 

 O Občina Divača razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Divača za leto 2016, postavka 11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu -11000101 Sredstva za pospeševanje kmetijstva po razpisu za društva - namenjena za sofinanciranje letnih programov društev, ki delujejo z namenom ohranjanja in pospeševanja dejavnosti na področju kmetijstva in razvoja podeželja v občini Divača.

Sredstva se lahko dodelijo za dejavnosti, ki se izvajajo na območju občine Divača ter za tiste dejavnosti, ki se izvajajo izven območja občine Divača pod pogojem, da so namenjene občanom občine Divača in promociji občine skozi njihovo dejavnost.

 

ZADNJI ROK za predložitev prijav je 15.03.2016.

 

Besedilo razpisa

Prijavni obrazec (pdf)