Namera o ustanovitvi služnosti

datum: 21.01.2016

kategorija: Razpisi

 Občina Divača objavlja namero za podelitev služnostne pravice  izgradnje, obratovanja, vzdrževanja in nadzora kablovoda ter služnost dostopa zaradi bodočega vzdrževanja in sicer na trasi, kot je vrisana v prikazu območja služnosti v projektu št. 3623/T »Drugi tir železniške proge Divača-Koper«, ki ga je oktobra 2011 izdelalo podjetje SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d., v koridorju: 

 • dolžine 26,00 m, širine 6,00 m, v predvideni površini posega 156 m2, na južnem delu zemljišča parcela  št.  552/296,  k.o. 2452 - Divača  (ID 2452497), ID znak 2452-552/296-0,
 • dolžine 13,00 m, širine 6,00 m, v predvideni površini posega 78 m2 na zahodnem delu zemljišča parcela št.  599/2, k.o. 2452 - Divača (ID 940930), ID znak 2452-599/2-0,
 • dolžine 18,00 m, širine 6,00 m, v predvideni površini posega 108 m2, na zahodnem delu zemljišča parcela št.  600/3, k.o. 2452 - Divača (ID 4635544), ID znak 2452-600/3-0,
 • dolžine 10,00 m, širine 6,00 m, v predvideni površini posega 60 m2, na zahodnem delu zemljišča parcela št.  601/4, k.o. 2452 - Divača (ID 642386), ID znak 2452-601/4-0,
 • dolžine 38,00 m, širine 6,00 m, v predvideni površini posega 228 m2, na zahodnem delu zemljišča parcela št.  602/4, k.o. 2452 - Divača (ID 1649814), ID znak 2452-602/4-0,
 • dolžine 40,00 m, širine 6,00 m, v predvideni površini posega 240 m2, na zahodnem delu zemljišča parcela št.  602/5, k.o. 2452 - Divača (ID 2153613), ID znak 2452-602/5-0,
 • dolžine 15,00 m, širine 6,00 m, v predvideni površini posega 90 m2, na zahodnem delu zemljišča parcela št.  552/155, k.o. 2452 - Divača (ID 4799298), ID znak 2452-552/155-0,
 • dolžine 399,00 m, širine 5,00 m, v predvideni površini posega 2155 m2, vzdolž celotnega dela zemljišča, parcela št.  552/345, k.o. 2452 - Divača (ID 2790614), ID znak 2452-552/345-0,
 • dolžine 251,00 m, širine 6,00 m, v predvideni površini posega 1506 m2, vzdolž celotnega dela zemljišča, parcela št.  1043/84, k.o. 2452 - Divača (ID 6356078), ID znak 2452-1043/84-0,
 • v predvideni površini posega 31 m2, celotna parcela št.  1043/85, k.o. 2452 - Divača (ID 6356077), ID znak 2452-1043/85-0,
 • dolžine 3,00 m, širine 6,00 m, v predvideni površini posega 18 m2, na zahodnem delu zemljišča parcela št.  1042/23, k.o. 2452 - Divača (ID 3713268), ID znak 2452-1042/23-0,
 • dolžine 155,00 m, širine 6,00 m, v predvideni površini posega 930 m2, na severnem delu zemljišča parcela št.  1043/55, k.o. 2452 - Divača (ID 4049684), ID znak 2452-1043/55-0.

 

v korist služnostnega upravičenca REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva 20, Ljubljana  (matična št.: 5854814000).

 

Namera