Namera o ustanovitvi služnosti

datum: 25.01.2016

kategorija: Razpisi

 Občina Divača objavlja namero za podelitev služnostne pravice  graditev elektronskega komunikacijskega omrežja, postavitev in obratovanje elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, dostop do elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega vzdrževanja, odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju elektronskega komunikacijskega omrežja:

  •  dolžine 47,00 m, širine 1,00 m, v predvideni površini posega 47 m2, ter jašek v površini 2 m2 na zahodnem delu zemljišča parcela  št.  1014/38,  k.o. 2452 - Divača  (ID 427277), ID znak 2452-1014/38-0, 

za čas obratovanja elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture,

v korist služnostnega upravičenca Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana  (matična št.: 5014018000),

oziroma vsakokratnega upravljavca predmetnega elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture.

 

Kontaktna oseba za več informacij je Direktor občinske uprave, Iztok Felicjan, iztok.felicjan@divaca.si,  tel: 05-7310930.

 

Namera