Namera o ustanovitvi služnosti

datum: 25.01.2016

kategorija: Razpisi

 Občina Divača obkjavlja namero za podelitev trajne služnostne pravice  izgradnje, obratovanja, nadzora, vzdrževanja, rekonstrukcije in odstranitve daljnovoda 2 x 110 kV Divača – Pivka – Ilirska Bistrica kot je podrobneje opisano v:

1. predlogu Pogodbe o ustanovitvi služnosti št. 402/2014 (za dosego javne koristi):

-          za parc. št. 252/4,  k.o. 2452–Divača (ID 1488678), ID znak 2452-252/4-0,

v širini 15 m levo in 15 m desno od osi daljnovoda, postavitev stebra SM 5,  dostopna pot širine 4m.

2. predlogu Pogodbe o ustanovitvi služnosti št. 373/2014 (za dosego javne koristi),

-          za parc. št. 1040/1, k.o. 2452 – Divača (ID 5223843), ID znak 2452-1040/1-0;  

-          za parc. št. 1040/16,  k.o. 2452 – Divača (ID 6434972), ID znak 2452-1040/16-0;

-          za parc. št. 1414/4, k.o. 2451 – Dolnje Ležeče (ID 7328552), ID znak 2451-1414/4-0;

-          za parc. št. 1860/13, k.o. 2451 – Dolnje Ležeče (ID 468081), ID znak 2451-1860/13-0;

-          za parc. št. 1868/1, k.o. 2451 – Dolnje Ležeče (ID 5931573), ID znak 2451-1868/1-0;

-          za parc. št. 1870/0, k.o. 2451 – Dolnje Ležeče (ID 5166829), ID znak 2451-1870/0-0;

-          za parc. št. 1875/1, k.o. 2451 – Dolnje Ležeče (ID 5334137), ID znak 2451-1875/1-0;

-          za parc. št. 1876/1, k.o. 2451 – Dolnje Ležeče (ID 2654220), ID znak 2451-1876/1-0;

-          za parc. št. 874/33, k.o. 2451 – Dolnje Ležeče (ID 1936690), ID znak 2451-874/33-0;

-          za parc. št. 1873/3, k.o. 2451 – Dolnje Ležeče (ID 6136947), ID znak 2451-1873/3-0;

-          za parc. št. 1862/7, k.o. 2451 – Dolnje Ležeče (ID 1975070), ID znak 2451-1862/7-0;

-          za parc. št. 1860/4, k.o. 2451 – Dolnje Ležeče, (ID 5166827), ID znak 2451-1860/4-0;

v širini 15 m levo in 15 m desno od osi daljnovoda, dostopna pot širine 4m do SM 15, SM 18, SM 15s, SM 18s.

3. predlogu Pogodbe o ustanovitvi služnosti št. 254/2014 (za dosego javne koristi),

-          za parc. št. 615/70, k.o. 2448-Gornje Vreme (ID 4957096), ID znak 2448-615/70-0;

-          za parc. št. 615/71,  k.o. 2448-Gornje Vreme (ID 3614290), ID znak 2448-615/71-0;

-          za parc. št. 438/73, k.o. 2450 – Famlje (ID 585764), ID znak 2450-438/73-0;

v širini 15 m levo in 15 m desno od osi daljnovoda, dostopna pot širine 4m do SM 31, SM 34, SM 54, SM s76, SM s77.

4. predlogu Pogodbe o ustanovitvi služnosti št. 276/2014 (za dosego javne koristi),

-          za parc. št. 974/298, k.o. 2448-Gornje Vreme (ID 968989), ID znak 2448-974/298-0;

-          za parc. št. 985/79, k.o. 2448-Gornje Vreme (ID 3992577), ID znak 2448-985/79-0;

-          za parc. št. 1655/1,  k.o. 2448-Gornje Vreme (ID 3992578), ID znak 2448-1655/1-0;

v širini 15 m levo in 15 m desno od osi daljnovoda, dostopna pot širine 4m do SM 45, SM 46, SM 47, SM 48, SM 49, SM 50, SM s71.

 5. predlogu Pogodbe o ustanovitvi služnosti št. 303/2014 (za dosego javne koristi),

-          za parc. št. 1308/14, k.o. 2449 -  Vremski Britof(ID 443486), ID znak 2449-1308/14-0;

-          za parc. št. 1308/24,  k.o. 2449 -  Vremski Britof (ID 2459039), ID znak 2449-1308/24-0;

-          za parc. št. 1469/0,  k.o. 2450-Famlje  (ID 1912587), ID znak 2450-1469/0-0;

v širini 15 m levo in 15 m desno od osi daljnovoda, dostopna pot širine 4m do SM 35, SM 36, SM 37, SM 38, SM 39.

 

v korist vsakokratnega lastnika gospodujočega zemljišča parc. št. 330/12, k.o. 2452 – Divača.

 

 Kontaktna oseba za več informacij je Direktor občinske uprave, Iztok Felicjan, iztok.felicjan@divaca.si,      tel: 05-7310930.

 

Namera