Namera o brezplačni odsvojitvi

datum: 01.03.2016

kategorija: Razpisi

V skladu Z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Divača objavlja:

NAMERO O SKLENITVI  POGODBE O BREZPLAČNI  ODSVOJITVI  NEPREMIČNINE  

Občina Divača objavlja namero o sklenitvi pogodbe o brezplačni odsvojitvi nepremičnine s parc. št. 1067/6 k.o. 2452-Divača (ID znak 2452-1067/6-0).    

 

Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan

 

Sklep OS št. 032-0001/2016-16 

Namera