Namera o ustanovitvi služnosti

datum: 16.03.2016

kategorija: Razpisi

Namera o ustanovitvi služnosti na parc. št. 1040/2 in 176/2 k.o. 2452-Divača.