Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra

datum: 19.03.2016

kategorija: Razpisi

Zemljišču s parcelno št. 1705/18, k.o. 2451-Dolnje Ležeče (ID 2721413), se ukine status grajenega javnega dobra.

 

Odločba št. 478-0049/2015-4