Ugotovitvena odločba

datum: 30.03.2016

kategorija: Razpisi

 ODLOČBA št. 478-0022/2012-331 o ugotovitvi, da so nepremičnine s parc. št. 1344/15, 1344/82, 3468/0, 3475/1, 3479/0, 3541/2, 3544/2 in 3547/0, k.o. 2447 – Senožeče, grajeno javno dobro lokalnega pomena.

 

Odločba št. 478-0022/2012-331