Ugotovitvena odločba

datum: 07.04.2016

kategorija: Razpisi

 ODLOČBA št. 478-0022/2012-334 o ugotovitvi, da je nepremičnina s parc. št. 487/3, k.o. 2451 – Dolnje Ležeče, grajeno javno dobro lokalnega pomena.

 

Odločba št. 478-0022/2012-334