Namera o ustanovitvi služnosti v k.o. Dolenja vas

datum: 04.04.2016

kategorija: Razpisi

 

Namera o ustanovitvi služnosti na parc. št. 2644 in 2642/1,  k.o. 2441-Dolenja vas.

Namera