JAVNI RAZPIS ZA LETO 2016 ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI DIVAČA

datum: 20.05.2016

kategorija: Razpisi

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/07-odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11-odl. US, 111/13), Odloka o rebalansu proračuna občine Divača za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/16), Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15), Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v občini Divača (Uradni list RS, št. 34/2012, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/16), Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/16) (v nadaljevanju: Pravilnik), Letnega programa kulture v občini Divača za leto 2016 (sprejetega na 10. redni seji Občinskega sveta občine Divača, dne 22.02.2016), Občina Divača objavlja

JAVNI RAZPIS ZA LETO 2016 ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI DIVAČA

 

Predmet razpisa je sofinanciranje programov ljubiteljskih društev, ki v občini Divača delujejo na področju kulture, sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih prireditev v občini Divača, sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih društev, ki v občini Divača delujejo na   področju kulture, sofinanciranje neprogramskih stroškov.

Razpis se prične z dnevom objave v Uradnemu listu Republike Slovenije št. 36/16 z dne 20.05.2016 in zaključi 30. dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dne 20.06.2016.

 

Razpis (Uradni list RS, št. 36/16)

Razpisna dokumentacija - prijava (pdf)

Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v občini Divača (Uradni list RS, št. 34/12, Uradno glasilo slovenskih občin št. 11/16)

Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin št. 20/16)