Namera o podelitvi služnosti

datum: 05.05.2016

kategorija: Razpisi

 Občina Divača objavlja namero  za podelitev služnostne pravice koriščenja in uporabe služečega zemljišča za potrebe postavitve polnilne postaje za električna vozila ter dveh parkirnih mest, lokacija česar je razvidna iz projektne dokumentacije st. 3201K-E, ki jo je v septembru 2014 izdelal projektant KLIMA 2000 d.o.o., ter njenega obratovanja, nadzora in vzdrževanja na parc. št. 1049/47, k.o. 2452 – Divača (ID 4348573), ID znak 2452-1049/47-0 v površini 30 m2; 

 

 v korist Goriške lokalne energetske agencije (GOLEA), Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.

 Za ustanovitev služnosti na delu nepremičnine bo sklenjena neposredna neodplačna pogodba.

 

Namera