Odločba - grajeno javn dobro

datum: 11.08.2016

kategorija: Razpisi

 ODLOČBA o ugotovitvi, da je nepremičnina s parc. št. 1043/39 k.o. 2452 - DIVAČA, grajeno javno dobro lokalnega pomena. 

 

Odločba