ENERGETSKA SANACIJA IN PRENOVA JAVNIH STAVB OBČIN DIVAČA IN HRPELJE - KOZINA - poziv promotorjem

datum: 12.08.2016

kategorija: Razpisi

 V skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu Občini Divača, Kolodvorska 3/a, 6215 Divača in Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje Reška cesta 14, 6240 Kozina kot javni partner (v nadaljevanju: naročnik) pozivata vse zainteresirane osebe - promotorje kot zasebne partnerje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva »Energetska sanacija javnih stavb Občin Divača in Hrpelje-Kozina«.

  Skladno z zastavljenimi cilji in pogoji RS, opredeljenimi v Podrobnejših usmeritvah javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (Ministrstvo RS za infrastrukturo, februar 2016) sta se Občini odločili, da izvedeta skupni poziv promotorjem in na ta način lahko kandidirata za pridobitev nepovratnih sredstev iz pričakovanega javnega razpisa Ministrstva za infrastrukturo RS za ukrepe energetske prenove stavb javnega sektorja.  

Cilj naročnika je znižanje stroškov obratovanja (stroškov energije in vzdrževanja) v svojih javnih objektih z izvedbo javno-zasebnega partnerstva celovite energetske obnove objektov in storitev energetskega upravljanja v svojih javnih objektih, navedenih v nadaljevanju.  

Zainteresirane promotorje vabimo, da oddajo vlogo o zainteresiranosti za izvedbo javnozasebnega partnerstva, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetnim pozivom, Pravilnikom o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07) ter Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) ter ostalimi zakonskimi in podzakonskimi akti, navedenimi v točki 7.  

 

Dokumentacija:

 

Občina Divača:

 

Občina Hrpelje-Kozina:

Objava na portalu javnih naročil:   JN004595/2016-A01