Odločba - grajeno javno dobro

datum: 09.09.2016

kategorija: Razpisi

 Ugotovitvena odločba o grajenem javnem dobru lokalnega pomena št. 478-0010/2014-68.