Ugotovitvena odločba - grajeno javno dobro

datum: 29.09.2016

kategorija: Razpisi

 Ugotovitvena odločba o grajenem javnem dobru lokalnega pomena št. 478-0022/2012-358.