Odločba - grajeno javno dobro

datum: 07.10.2016

kategorija: Razpisi

Odločba o ugotovitvi, da je nepremičnina s parc. št. 981/0, k.o. 2467 - VATOVLJE, grajeno javno dobro lokalnega pomena.

Odločba št. 478-0010/2014-77