Odločba - grajeno javno dobro

datum: 03.11.2016

kategorija: Razpisi

Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. 478-0022/2012-364 z dne 3.11.2016