Odločba - grajeno javno dobro

datum: 24.11.2016

kategorija: Razpisi

 Odločba o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. 478-0022/2012-366 z dne 24.11.2016