Namera o ustanovitvi služnosti

datum: 18.01.2017

kategorija: Razpisi

Občina Divača objavlja namero za ustanovitev služnostne pravice ureditve elektro priključka in vodovodnega priključka za stanovanjski hiši v Dolnjih Ležečah na parc. št. 1858/2, k.o. 2451 - Dolnje ležeče (ID 3661888) v skupni površini 6,10 m2;

Za ustanovitev služnosti na delu nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba.