Javni natečaj - OBČINSKI REDAR

datum: 11.01.2017

kategorija: Razpisi

 Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU - UPB3, Uradni list RS, št. 63/07 - prečiščeno besedilo, 65/08, 74/09 - Odl. US in 40/12) Občina Divača, Občina Hrpelje - Kozina, Občina Komen in Občina Sežana, objavljajo javni natečaj za zasedbo prostih uradniških delovnih mest OBČINSKI REDAR v organu skupne občinske uprave Občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana - Medobčinski inšpektorat in redarstvo - 2 delovni mesti.

  Povezava na razpis