Izobraževalni program za izvozno poslovanje - International Trade Management (ITM)

datum: 09.02.2017

kategorija: Razpisi

 Spoštovani!

 

Obveščamo vas, da javna agencija SPIRIT Slovenija letos že desetič pripravlja izobraževalni program za izvozno poslovanje - International Trade Management (ITM).

Program ITM je namenjen mlajšim zaposlenim v izvoznih oddelkih malih in srednje velikih podjetij, ki so željni osebnega in strokovnega razvoja na področju mednarodnega poslovanja ter želijo aktivno pripomoči k uspešni širitvi poslovanja podjetja na nove tuje trge.

Izobraževanje poteka v angleškem jeziku in je odlična kombinacija akademskega in praktičnega izobraževanja. Njegova glavna prednost je v izjemno praktični in individualni naravnanosti programa, ki podjetja usmeri k razmisleku in temeljitemu načrtovanju izvoznih aktivnosti, udeležence pa usposobi za učinkovite izvozne managerje. Program je izpeljan v obliki štirih delavnic za pripravo izvoznega načrta ter petih mednarodnih seminarjev z odličnimi, svetovno priznanimi tujimi strokovnjaki. Poteka od marca do novembra, v skupnem obsegu 17 dni.

Udeleženci programa ITM med drugim pridobijo:

  • nova znanja in veščine s področja mednarodnega poslovanja,
  • individualno svetovanje mednarodnih strokovnjakov pri pripravi izvoznega načrta in predstavitve podjetja,
  • informacije o novostih in trendih pri načrtovanju in oblikovanju izvoznih aktivnosti,
  • mednarodna poznanstva in
  • diplomo, priznano s strani Mednarodne organizacije IATTO.

Do danes se je mednarodnega izobraževalnega programa ITM udeležilo že 115 slovenskih mikro, malih in srednjih podjetij, ki so v anketah po udeležbi izkazala 100% zadovoljstvo. Prve štiri generacije udeleženih podjetij so svoj izvoz v treh do petih letih po udeležbi v programu ITM v povprečju povečale za 40%.

 Večino stroškov programa (cca. 7.000 EUR/udeleženca) krije SPIRIT Slovenija.

Stroški podjetja pa znašajo:

  • depozit za resnost udeležbe v višini 960 EUR (depozit ob uspešno zaključenem programu vrnemo podjetju),
  • stroški letalske vozovnice in 5 dnevne nastanitve na 5 dnevnem sklopu mednarodnih seminarjev na švedskem.

 

 Rok za oddajo prijav je ponedeljek, 6. marec 2017.

 

Več informacij o samem izobraževalnem programu, predvideni časovnici, pogojih za udeležbo ter načinu prijave je na voljo na portalu Izvozno Okno:

http://www.izvoznookno.si/Aktualno/Vabilo_k_udelezbi_v_izobrazevalnem_programu_Vodenje_izvoznega_poslovanja_International_Trade_Management_ITM_2017_21754.aspx

 

S spoštovanjem,

 

Vlasta Sluban

direktorica

OBMOČNA RAZVOJNA AGENCIJA KRASA IN BRKINOV

Partizanska cesta 4, 6210 SEŽANA

Tel: 05 73 44 362

e-pošta: info@ora.si

web stran: www.ora.si

                   

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.