Namera o ustanovitvi služnosti

datum: 20.02.2017

kategorija: Razpisi

Občina Divača objavlja namero za ustanovitev služnostne pravice ureditve elektro priključka in vodovodnega priključka za stanovanjsko hišo v Kačičah na parc. št. 2555/1, k.o. 2461 - Dane  (ID 1828828) v skupni površini 10,00 m2; 

Za ustanovitev služnosti na delu nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba.

Namera