Namera o ustanovitvi služnosti

datum: 20.03.2017

kategorija: Razpisi

 Občina Divača objavlja namero za ustanovitev služnostne pravice za ureditev servisnih in parkirnih površin ter komunalnih naprav poslovno servisnega objekta »DARK-VOLVO«  in sicer skladno s projektom 09/2016, ki ga je izdelal A+biro NEMEC, arhitekturno projektiranje Zdenko Nemec s.p., Ulica Milana Spasiča 7, 6000  Koper na naslednjih parcelah 1705/84 in 1705/85, obe k.o. Dolnje Ležeče skupno v predvideni površini posega 297,00 m2

Za ustanovitev služnosti na delu nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba.

 

Namera