Namera o ustanovitvi služnosti

datum: 07.02.2017

kategorija: Razpisi

Občina Divača objavlja namero za ustanovitev služnostne pravice za dostop, izgradnjo in vzdrževanje betonskega jaška za podzemni elektroenergetski vod - KBV 20 kV Letališče Divača, dolžine 2,00 m, širine 2,00 m, v predvideni površini posega 4 m2, na južnem delu zemljišča parcela  št.  1865/10,  k. o. 2451 -  Dolnje Ležeče, ID znak 2451-1865/10-0.

Služnost se ustanavlja v korist omrežja elektroenergetske infrastrukture in za čas obstoja elektroenergetskega objekta in se daje: Elektro Primorski, d.d. Nova Gorica, Erjavčeva 22, Nova Gorica (matična številka: 5229839000) oz. vsakokratnemu izvajalcu gospodarske javne službe distribucije električne energije.

Za ustanovitev služnosti na delu nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba.

 

Namera