JAVNI RAZPIS ZA LETO 2017 ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI DIVAČA

datum: 28.04.2017

kategorija: Razpisi

 Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo  (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/07-odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11-odl. US, 111/13), Odloka o  proračunu Občine Divača za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/17), Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15), Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v občini Divača (Uradni list RS, št. 34/2012, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/16), Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/16) (v nadaljevanju: Pravilnik), Letnega programa kulture v občini Divača za leto 2017 (sprejetega na 17. redni seji Občinskega sveta Občine Divača, dne 29.03.2017), Občina Divača objavlja

  

 JAVNI RAZPIS ZA LETO 2017 ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI DIVAČA

 

Predmet razpisa je sofinanciranje programov ljubiteljskih društev, ki v občini Divača delujejo na področju kulture, sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih prireditev v občini Divača, sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih društev, ki v občini Divača delujejo na   področju kulture, sofinanciranje neprogramskih stroškov.

 

Razpis se prične z dnevom objave v Uradnem listu Republike Slovenije št. 22/2017 z dne 28.04.2017 in zaključi 30. dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Besedilo razpisa (Uradni list RS, št. 22/17)

Razpisna dokumentacija z obrazci za prijavo (*.pdf)

 

 

Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v občini Divača (Uradni list RS, št. 34/12Uradno glasilo slovenskih občin št. 11/16)

Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin št. 20/16)