Odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra - k.o. Divača

datum: 10.05.2017

kategorija: Razpisi