Odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra - k.o. Podgrad

datum: 22.06.2017

kategorija: Razpisi