POZIV ZA PRIJAVO ŠKODE ZARADI POSLEDIC SUŠE V LETU 2017

datum: 24.08.2017

kategorija: Razpisi

POZIV ZA PRIJAVO ŠKODE ZARADI POSLEDIC SUŠE V LETU 2017

 

 Oškodovance na območju OBČINE DIVAČA pozivamo, da prijavijo škodo, ki je nastala v kmetijstvu zaradi posledic suše v letu 2017. Prijavo škode morajo oškodovanci oddati na predpisanem obrazcu (obrazec št. 2), ki je objavljen na spletni strani občine Divača http://www.divaca.si.

Prijave je potrebno oddati v sprejemni pisarni občine Divača – osebno ali po pošti, najkasneje do petka 01.09.2017.

Pri prijavi škode upoštevajte sledeče:

-          minimalno 1 ha primerljivih površin,

-          vrsta in šifra kulture iz seznama priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode):

Šifra kulture

Naziv kulture

14113

TRAJNI TRAVNIK – ENOKOSNI

14114

TRAJNI TRAVNIK  - DVOKOSNI

14115

TRAJNI TRAVNIK – TRI IN VEČ KOSNI

14118

PAŠ. KOS. TRAVNIK

14119

TRAJNI PAŠNIK – SVEŽE

203

TDM (TRAV. DETEL. MEŠANICA)

206

DTM (DETEL. TRAV. MEŠ.

14120

PLANINSKI PAŠNIK

207

DETELJA

208

LUCERNA

006

KORUZA SILAŽA

 

 

Nepravočasnih in nepopolnih prijav komisija ne bo obravnavala.

 

Divača, 24. 08. 2017                                                      

 

Županja občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan

 

Poziv

Obrazec za prijavo  (pdf)

Seznam kmetijskih izdelkov na katerih se ocenjuje škoda - šifrant