Odločba - grajeno javno dobro

datum: 19.02.2018

kategorija: Razpisi

 Odločba o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. 478-0022/2012-381 z dne 16.2.2018.


Odločba o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. 478-0022/2012-382 z dne 16.2.2018.