JAVNI RAZPIS ZA IMENOVANJE DIREKTORJA JAVNEGA PODJETJA KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o.

datum: 20.03.2018

kategorija: Razpisi

 JAVNO PODJETJE KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o., Bazoviška 6, 6210 SEŽANA

SVET USTANOVITELJIC

KOMISIJA ZA OBJAVO JAVNEGA RAZPISA ZA IMENOVANJE DIREKTORJA JAVNEGA PODJETJA

 

Na podlagi Družbene pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o. objavlja Komisija za objavo javnega razpisa za imenovanje direktorja javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o. pri svetu ustanoviteljic javnega podjetja

 

JAVNI   RAZPIS ZA IMENOVANJE DIREKTORJA JAVNEGA PODJETJA KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o.

 

Objavljeno na spletni strani javnega podjetja Kraški vodovod Sežana, spletnih straneh občin ustanoviteljic javnega podjetja - Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Miren-Kostanjevica in Sežana ter v časopisu Delo, dne 20. 3. 2018.

Rok za prijavo: 4. 4. 2018, do 12. ure (prijave morajo biti do navedenega termina vložene na sedežu Kraškega vodovoda Sežana, Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana).

 

Celoten razpis

Obrazec za prijavo