POGOJI za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med referendumsko kampanjo za izvedbo ponovnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT), ki

datum: 04.04.2018

kategorija: Razpisi

 Na podlagi 8. člena Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 105/08 - odl. US, 11/11, 28/11 - odl. US, 98/13, 8/15, 6/18 - odl. US) objavlja občina Divača

 

 POGOJE za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med referendumsko kampanjo  za izvedbo ponovnega glasovanja na zakonodajnem referendumu  o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT), ki bo dne 13. maja 2018 

 

V času referendumske kampanje za izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT), ki bo dne 13. maja 2018, so za referendumsko-propagandna sporočila na območju Občine Divača zagotovljena brezplačna in dodatna plakatna mesta.

Občina zagotavlja vsem organizatorjem referendumske kampanje enakopraven položaj s tem, da vsakemu organizatorju volilne kampanje brezplačno namenja po eno plakatno mesto na treh lokacijah s plakatno površino 1m x 0,70 m.   Žrebanje plakatnih mest opravi Občinska uprava Občine Divača.  

 

  Vloge za pridobitev pravice do namestitve plakatov z oznako »Ne odpiraj - Plakatiranje na brezplačnih plakatnih mestih« morajo organizatorji referendumske kampanje oddati najkasneje do vključno srede, 18.04.2018 do 12.00 ure na naslov Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215  Divača. Občina Divača bo štela za veljavne tudi vloge strank, ki bodo prispele po elektronski pošti na naslov obcina@divaca.si

 

Celotni pogoji