POGOJI za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

datum: 18.04.2018

kategorija: Razpisi

 Na podlagi 8. člena Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 105/08 - odl. US, 11/11, 28/11 - odl. US, 98/13, 8/15, 6/18 - odl. US) objavlja občina Divača

 

POGOJE za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

 V času volilne kampanje za predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, so za volilno propagandna sporočila na območju Občine Divača zagotovljena brezplačna in dodatna plakatna mesta.

 Občina zagotavlja vsem organizatorjem volilne kampanje enakopraven položaj s tem, da vsakemu organizatorju volilne kampanje brezplačno namenja po eno plakatno mesto na treh lokacijah s plakatno površino 1m x 0,70 m.

 Vloge za pridobitev pravice do namestitve plakatov z oznako »Ne odpiraj - Plakatiranje na brezplačnih plakatnih mestih« morajo organizatorji volilne kampanje oddati najkasneje do petka 4. maja 2018 do 12.00 ure na naslov Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215  Divača. Občina Divača bo štela za veljavne tudi vloge strank, ki bodo prispele po elektronski pošti na naslov obcina@divaca.si

 

 

Celotni pogoji-razpis