JAVNI POZIV ZA KANDIDATE ZA OBČINSKO VOLILNO KOMISIJO

datum: 14.05.2018

kategorija: Razpisi

 JAVNI POZIV ZA KANDIDATE ZA OBČINSKO VOLILNO KOMISIJO

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Divača objavlja javni poziv za predloge za kandidate za predsednico/predsednika in članice/člane občinske volilne komisije ter njihove namestnike za naslednji štiriletni mandat. Predloge za predsednika in člane občinske volilne komisije ter njihove namestnike lahko podajo politične stranke, druge organizacije v občini in občani.

Predsednik in namestnik občinske volilne komisije se imenujeta izmed sodnikov ali drugih diplomiranih pravnikov.

Rok za oddajo predlogov za predsednika in člane občinske volilne komisije in njihove namestnike je torek  22. maj 2018 do 12. ure -  PREPOZNIH PREDLOGOV KOMISIJA NE BO OBRAVNAVALA.

Predlogi se na Občino Divača predložijo:

  • v pisni obliki po pošti na naslov Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215  Divača ali
  • osebno na naslov Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215  Divača ali
  • po elektronski pošti na naslov obcina@divaca.si.

 

Predsednica KMVI:

Damijana Gustinčič

 

OBRAZCI: