Preklic javnega razpisa za za zasedbo strokovno-tehničnega delovnega mesta HIŠNIK V (šifra delovnega mesta: J035025)

datum: 17.10.2018

kategorija: Razpisi

 Občina Divača javno objavlja PREKLIC JAVNEGA RAZPISA za zasedbo strokovno-tehničnega delovnega mesta Hišnik V, ki je bil dne 15.10.2018 objavljen na spletni  strani Občine Divača in na Zavodu RS za zaposlovanje.

 Prijavljeni kandidati bodo o preklicu javnega razpisa obveščeni pisno.

 Prijavljeni kandidati imajo pravico pisno zahtevati vrnitev predloženih dokumentov, ki so jih predložili kot dokaz za izpolnjevanje zahtevanih pogojev za opravljanje dela.

 

 Številka: 110-0004/2018-11

Datum: 17.10.2018

 

Preklic razpisa

 

 Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan